Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Seminar za obrtnike "Kako smanjiti porezne troškove..."
 
Na inicijativu članova Ceha intelektualnih usluga, Udruženje obrtnika Zadar organizira besplatni seminar za obrtnike pod nazivom "KAKO SMANJITI POREZNE OBVEZE I DRUGE TROŠKOVE POSLOVANJA OBRTA?".

 

Seminar će se održati u petak, 7. prosinca 2018. godine, s početkom u 10,00 sati, u prostorijama COIN coworkinga u Zadru, na adresi Put Murvice 16/2. kat.

Provedba seminara predviđena je u terminu od 10,00 do 14,00 sati, prema sljedećim temama:

 • Isplate neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada (troškovi prijevoza, dnevnice, prigodne nagrade, potpore, stipendije, naknada u slučaju smrti i dr.)
 • Putni nalozi – obračun i pokrivanje troškova;
 • Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i korištenje poslovnog automobila u privatne svrhe
 • Troškovi reprezentacije  (priznati troškovi poslovnih poklona i radne odjeće)
 • Donacije
 • Porez na dodanu vrijednost (PDV) – kada se odlučiti za ulazak u PDV 
 • Obračun plaće
 • Oslobođenje od plaćanja doprinosa na zdravstveno osiguranje (za mlade do 30 godina)
 • Državni poticaji na dobrovoljnu mirovinsku štednju
 • Državna potpora za obrazovanje – olakšica za edukaciju radnika
 • Ugovor o djelu i autorski ugovor – kada se mogu koristiti?
 • Paušalni obrt uz drugi posao (puno/nepuno radno vrijeme)
 • Pozajmice fizičke osobe obrtu i pozajmice obrta fizičkoj osobi
 • Zakup poslovnog prostora od fizičke osobe
 • Inventura, manjkovi, opraštanje dugova
 • Amortizacija dugotrajne imovine 

Predavač na seminaru biti će gđa. Đurđica Mostarčić, savjetnica za financije pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, ali je broj sudionika ograničen zbog kapaciteta prostora, stoga Vas pozivamo ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje da se prijavite na kontakte Udruženja obrtnika Zadar: e-mail: info@uoz.hr ili  tel: 213-379, 213-678 najkasnije do ponedjeljka, 3. prosinca 2018. godine.

 

30/11/2018 - 09:04
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.