Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Veliki interes obrtnika za seminar o smanjenju porezne obveze i drugih troškova poslovanja
 
Na inicijativu Ceha intelektualnih usluga, Udruženje obrtnika Zadar organiziralo je besplatni seminar na temu Kako smanjiti porezne obveze i druge troškove poslovanja obrta za svoje članove obrtnike. 

Seminar je održan u petak, 7. prosinca 2018. godine u prostorijama COIN coworkinga, u vremenu od 10,00 do 14,00 sati. Predavač na seminaru bila je Đurđica Mostarčić, savjetnica za financije, te ujedno i Predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Seminar na ovu temu Udruženje obrtnika organizira prvi put u namjeri da svojim članovima omogući da na što dostupniji i jednostavniji način dođu do važnih informacija vezanih za porezne obveze i troškove koji se javljaju u njihovom poslovanju.

Na seminaru su obrađene sljedeće teme:

-  Isplate neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada (troškovi prijevoza, dnevnice, prigodne nagrade, potpore, stipendije, naknada u slučaju smrti i dr.)

-  Putni nalozi – obračun i pokrivanje troškova;

-  Korištenje privatnog automobila u poslovne svrhe i korištenje poslovnog automobila u privatne svrhe

-  Troškovi reprezentacije  (priznati troškovi poslovnih poklona i radne odjeće)

-  Donacije

-  Porez na dodanu vrijednost (PDV) – kada se odlučiti za ulazak u PDV 

-  Obračun plaće

-  Oslobođenje od plaćanja doprinosa na zdravstveno osiguranje (za mlade do 30 godina)

-  Državni poticaji na dobrovoljnu mirovinsku štednju

-  Državna potpora za obrazovanje – olakšica za edukaciju radnika

-  Ugovor o djelu i autorski ugovor – kada se mogu koristiti?

-  Paušalni obrt uz drugi posao (puno/nepuno radno vrijeme)

-  Pozajmice fizičke osobe obrtu i pozajmice obrta fizičkoj osobi

-  Zakup poslovnog prostora od fizičke osobe

-  Inventura, manjkovi, opraštanje dugova

-  Amortizacija dugotrajne imovine 

Kvaliteti seminara značajno je pridonijela interaktivna metoda predavanja koja je omogućila uključivanje u raspravu svih sudionika.

Broj zainteresiranih sudionika bio je velik te je seminaru prisustvovalo preko 90 sudionika.

Upravo zahvaljujući navedenom, Udruženje obrtnika Zadar nastavit će s organizacijom ovakvih i sličnih seminara za koje članovi iskažu interes.

 

07/12/2018 - 12:36
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.