Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Seminar "Zapošljavanje stranaca, studenata i umirovljenika"
 
Nastavno na inicijativu članova obrtnika koji u ulozi poslodavaca imaju sve veće potrebe za zapošljavanjem dodatnih sezonskih radnika ili imaju konstantan problem nedovoljnog broja cjelogodišnjih radnika, Udruženje obrtnika Zadar u suradnji sa Hrvatskom zajednicom računovođa i financijskih djelatnika (RIF) organizira za svoje članove seminar "Zapošljavanje stranaca, studenata i umirovljenika".


 

 

Seminar "Zapošljavanje stranaca, studenata i umirovljenika, održati će se u četvrtak, 30. svibnja 2019. godine, u COIN Coworkingu Zadar, Put Murvice 16/II kat, s početkom u 9,30 sati.                                                                                                       

 

Provedba seminara predviđena je od 9,30 do 14:30 sati, prema sljedećoj specifikaciji tema:

 

1.  ZAPOŠLJAVANJE STRANACA, UMIROVLJENIKA,  STUDENATA I UČENIKA

Zapošljavanje stranaca iz EU – uvjeti; Pretpostavke i uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad stranaca iz trećih zemalja; Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca; Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca, te dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote (postupak dobivanja dozvole, kao i postupak kod promjene rada stranca s jednog na drugog poslodavca); Potvrda o prijavi rada za rad stranca;  Razlozi prestanka važenja dozvole za boravak i rad; Dodatne obveze poslodavaca u vezi sa smještajem stranaca; Prijava boravka stranaca smještenih u objektima poslodavca; Inspekcijski nadzor na okolnost rada stranaca u Republici Hrvatskoj; Prekršajne odredbe za strance i  poslodavca; Ugovor o radu na određeno vrijeme – obvezan sadržaj; Ugovaranje trajanja ugovora o radu; Razlika između sezonskog radnika i stalnog sezonskog radnika; Koja dodatna prava ostvaruje stalni sezonski radnik; Zapošljavanje umirovljenika – koji umirovljenici se mogu zaposliti i primati punu mirovinu; Koji umirovljenici mogu raditi uz obustave isplate ili umanjenje mirovine; Ugovor o studentskom radu; ovlašteni posrednici; Ugovor o radu učenika srednje škole preko ovlaštenog posrednika; Na kojim poslovima ne smije raditi maloljetnik; Prestanak ugovora o radu na određeno; prestanak prije ugovorenog roka; ugovor o djelu – kada je dozvoljen, rizici i ograničenja; 

 

2.  OBVEZE POSLODAVCA PREMA SEZONSKIM RADNICIMA

Prijava radnika zaposlenog na određeno HZMO-u; posebnosti prijave sezonskih radnika; Prijava zaposlenog umirovljenika; novine u matičnoj evidenciji HZMO-a; Prijava stranaca HZMO-u i HZZO-u;  izbor liječnika;  Mogućnost nejednakog rasporeda radnog vremena; Preraspodjela radnog vremena radnika na određeno vrijeme; uvjeti; ograničenja; Prekovremeni rad i ograničenja; kada je potreban pristanak radnika; Korištenje dnevnog i tjednog odmora u razdoblju povećane potrebe za radom; Ugovorena plaća sezonskog radnika; Minimalna plaća; Plaća radnika u ugostiteljstvu i graditeljstvu; Dodaci na plaću; posebno o dodacima za prekovremeni, noćni i rad nedjeljom i blagdanom; Na koje dodatke imaju pravo studenti koji rade preko posrednika; Način isplate neto plaće; isplata strancima; bolovanje radnika zaposlenog na određeno vrijeme; umirovljenika studenta; dužina godišnjeg odmora radnika na određeno vrijeme; umirovljenika; korištenje godišnjeg odmora; naknada za neiskorišteni; pravo na naknade troškova i pomoći

 

3.  OBVEZNI DOPRINOSI, POREZ NA DOHODAK I NEOPOREZIVI PRIMICI SEZONSKIH RADNIKA

oslobođenje od doprinosa na plaću za sezonskog radnika koji se prvi put zapošljava; isprave za korištenje oslobođenja za stranca -  EU, treće zemlje; obračun doprinosa i poreza na dohodak iz plaće i na plaću; dospijeće; osobni odbitak; PK kartica; PK kartica za stranca; pod kojim uvjetima stranac može koristiti osobni dobitak za uzdržavane članove obitelji; plaća za zadnji mjesec rada i korištenje osobnog odbitka; osobni odbitak zaposlenog umirovljenika; mogućnost podjele; naknada za bolovanje na teret HZZO-a radnika zaposlenog na određeno vrijeme; bolovanje radnika koji nema uvjet prethodnog osiguranja; nema više od jedne isplaćene plaće; bolovanje zbog ozljede na radu; koje neoporezive primitke je dozvoljeno isplatiti sezonskom radniku; uvjeti za neoporezivi smještaj i prehranu sezonskih radnika; iskazivanje u obrascu JOPPD; obvezni doprinosi za radnike zaposlene na dnevne ugovore o radu do 90 dana; primici studenata i učenika za rad preko ovlaštenih posrednika.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, a član ste Udruženja obrtnika Zadar, koji uredno plaća komorski doprinos, potrebno je zbog ograničenog broja sudionika prijaviti se na kontakte Udruženja, tel.: 213-379 ili 213-678, e-mail: info@uoz.hr.

Sve troškove seminara za svoje članove snosi Udruženje obrtnika Zadar, stoga se kotizacija ne naplaćuje.

 

 

27/05/2019 - 14:41
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.