Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Novi gradski propisi
 
U novom Glasniku Grada Zadra br. 4. od 15. travnja 2011.g. objavljena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra kojom su se visine naknada za reklamiranje umanjile za 30% u odnosu na naknade određene prethodnom Odlukom o reklamiranju na području Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra br. 28 od 4. kolovoza 2010.g.). Od tako umanjenih iznosa naknada, ukoliko se reklamne poruke ističu na pročeljima zgrada u gabaritima poslovnog prostora odnosno na pročeljima poslovnih objekata, tada se naplaćuje samo:
• 30% od iznosa naknada za reklamiranje vlastite neproizvodne djelatnosti, odnosno
• 10% od iznosa naknada za reklamiranje vlastite proizvodne djelatnosti.

Osim smanjenja naknada, izmjenama je regulirano da ukoliko korisnik reklamnih poruka tijekom godine podnese zahtjev za isticanje reklamnih poruka ili zahtjev za prestanak isticanja reklamnih poruka ili ističe reklamnu poruku sezonski, visina naknade utvrđuje se u razmjernom dijelu godišnje naknade. Također, korisnici reklamnih poruka kojima je izdano rješenje odnosno s kojima je zaključen ugovor po prijašnjoj Odluci o reklamiranju na području Grada Zadra mogu zatražiti povrat razlike više uplaćenog iznosa naknade ili da se od razlike više uplaćenog iznosa naknade izvrši prijeboj s drugim obvezama prema Gradu Zadru.

U istom broju Glasnika Grada Zadra objavljena je i Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Zadru koja i dalje ima predviđene četiri različite zone parkiranja, sa novinom u razdobljima naplate:
- od 1. listopada do 30. travnja, radnim danom od 8.00-16.00 sati, subotom od 8.00-14.00 sati,
- od 1. svibnja do 30. rujna, radnim danom i subotom od 8.00-22.00 sata, a u I i II zoni od 1. srpnja do 31. kolovoza i nedjeljom i na dane državnih blagdana.
- na javnoj površini u Petrčanima, u u neposrednoj blizini Hotela „Pinija", od 1. srpnja do 31. kolovoza, radnim danom i subotom od 8.00-22.00 sata.


Prilog: Glasnik Grada Zadra br. 4
02/05/2011 - 12:50
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.