Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina
 
Grad Zadar je na svojoj web stranici objavio Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina.

 

 

Predmet natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Grada Zadra, za postavu kioska, stalka za portretiranje, pokretnih naprava za prezentaciju brodskih izleta, štanda za ljetnu prodaju (suvenira, razglednica, eteričnih ulja i ručnih radova). Detalje ćete pronaći u Javnom natječaju

 

Ponude za sudjelovanje u natječaju dostavljaju se Gradu Zadru, kako je navedeno u Javnom natječaju, najkasnije do 29. travnja 2019. godine, do 10,00 sati, kada je javno otvaranje ponuda. 
16/04/2019 - 12:09
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.