Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
Općenito o nama
 
Udruženje obrtnika Zadar je stručno-poslovna organizacija koja u skladu sa Zakonom o obrtu i Statutom promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtništva na području gradova: Zadar, Nin, Obrovac te općina: Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnje, Vir, Vrsi, Zemunik Donji.
 
Pravni okvir za djelovanje Udruženja određen je u člancima 55.-73. Zakona o obrtu, a sukladno čl. 60 st.6. Zakona, članstvo u Udruženju obrtnika je obvezno, i to za obrtnike, trgovce pojedince i trgovačka društva koja obavljaju obrtničku djelatnost, a koji imaju sjedište na teritorijalnom obuhvatu Udruženja.
 
Udruženje obrtnika Zadar okuplja oko 3550 članova koji obavljaju najrazličitije djelatnosti, a unutar Udruženja djeluju kroz cehovsku povezanost - cehove razvrstane na 8 glavnih djelatnosti (Ceh proizvodnog obrta, Ceh uslužnog obrta, Ceh ugostiteljstva i turizma, Ceh graditeljstva, Ceh trgovine, Ceh prijevoza osoba i stvari na kopnu i moru, Ceh intelektualnih usluga, Ceh ribarstva, marikulture i poljodjelstva).
 
Statutom Udruženja uređuju se zadaće i poslovi Udruženja, a osobito: sadržaj rada; organizacija i teritorijalni obuhvat Udruženja; ostvarivanje interesa članova u Udruženju; prava, obveze i odgovornosti članova; postupak donošenja i izmjene Statuta i drugih općih akata; tijela Udruženja, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata; način odlučivanja u tijelima Udruženja, oblici, organiziranje rada u Udruženju, a napose organiziranje i zadaci Stručne službe Udruženja; zastupanje i predstavljanje Udruženja, sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama, javnost rada i informiranje, i osiguranje sredstava za rad Udruženja.
 
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2015.