Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
Općenito o nama
 
Na razini strukovnog rada pri Udruženju obrtnika Zadar djeluje osam glavnih cehova:
 
  • Ceh prijevoza osoba i stvari na kopnu i moru,

  • Ceh trgovine,

  • Ceh intelektualnih usluga,

  • Ceh proizvodnog obrta,

  • Ceh uslužnog obrta,

  • Ceh ugostiteljstva i turizma,

  • Ceh graditeljstva,

  • Ceh ribarstva, marikulture i poljodjelstva.
 
Rad navedenih cehova definiram je Poslovnikom o radu cehova.
 
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.