Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Javni poziv - jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja
 
Grad Zadar obavio je JAVNI POZIV za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2019. godinu.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani  kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  -  koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT  djelatnost tj. koji su  sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti: C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ) te J- informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa,  63 Informacijske uslužne djelatnosti),

-  koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području  Grada Zadra,

-  koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju vodi Porezna uprava,

-  koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru,

-  koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,

-  koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

-  koji  u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) još nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti,

-  koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u prethodnom razdoblju.

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najduže do  4. studenog 2019. godine.

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu» koje će izraditi Upravni odjel za gospodarstvo,obrtništvo i razvitak otoka i uz koje se prilaže tražena dokumentacija.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo i obrtništvo, Prijava na Javni poziv- potpore malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

U privitku dajemo Javni poziv te su na linku u nastavku dostupne detaljnije informacije odnosno potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj: http://www.grad-zadar.hr/vijest/natjecaji-35/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-malom-gospodarstvu-za-jacanje-konkurentnosti-i-odrzivog-poslovanja-za-2019-godinu-5467.html

Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na tel. 023/208-086 ili  208-087.             

 

Prilog: Javni poziv
11/10/2019 - 10:05
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.