Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Paušalno oporezivanje obrta - zaključivanje 2020. godine
 
Obrtnici koji su u paušalnom sustavu oporezivanja trebaju najkasnije do 15. siječnja 2021. godine podnijeti izvješće o poslovanju na novom obrascu PO-SD, koji dajemo u privitku.


Na snagu su stupile izmjene Zakona o porezu na dohodak (dostupan u nastavku) https://www.zakon.hr/z/85/Zakon-o-porezu-na-dohodak te izmjene Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_1_6.html došlo je do novina koje donosimo u nastavku kao i informacije vezane za zaključivanje poslovne godine.

Obrtnici koji su u paušalnom sustavu oporezivanja trebaju najkasnije do 15. siječnja 2021. godine podnijeti izvješće o poslovanju na novom obrascu PO-SD, koji dostavljamo u privitku.

Porezna više ne izdaje rješenja o novim iznosima poreza ukoliko dođe do promjene, nego sami vršite obračun i samozaduživanje u obrascu PO-SD za razliku poreza za prethodnu (2020.) godinu kao i za nove iznose predujma poreza za iduću (2021.) godinu.  Ako se iskaže razlika poreza za uplatu za 2020. godinu, trebate je platiti s danom predaje PO-SD obrasca (najkasnije do 15.01.).

Obračunati mjesečni predujam poreza za 2021. godinu (pomnoženo sa 3 za kvartalno plaćanje) uplaćujete:

- do 30.03.2021. (za I. kvartal)

- do 30.06.2021. (za II. kvartal)

- do 30.09.2021. (za III. kvartal)

- do 31.12.2021. (za IV. kvartal).

 

Uz obračun poreza, potrebno je predati i:

- obračun članarine turističkim zajednicama ako ste obveznik (obrazac TZ 1),

- obračun spomeničke rente ukoliko djelatnost obavljate u kulturnom dobru (obrazac SR).

 

Obrtnici paušalisti koji su tijekom godine imali zaposlene radnike imaju i dodatne obaveze vezano za radnike.

Kako su od 1.1.2021. stupile na snagu izmjene Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti  novina je da se stopa za plaćanje poreza snižava sa 12 na 10%, pa već kod izračuna predujma za 2021. treba primijeniti novu, nižu stopu, što će utjecati i na niži iznos poreza za 2021. godinu.

S obzirom da su od 1.1.2021. stupile na snagu i izmjene Zakona o članarinama turističkim zajednicama (dostupno u nastavku) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_144_2766.html navedenim su smanjene stope članarina. Ta promjena utjecati će na izračun predujma članarine TZ za 2021. godinu, ali ne i za obvezu za 2020. S obzirom da su se u 2020. godini mijenjali obveznici plaćanja članarine provjerite da li ste istu dužni platiti odnosno podnijeti obrazac TZ.

Novina je podnošenje Obrasca PO-SD-Z kod paušalista koji obavljaju zajedničku djelatnost obrta. Nositelj zajedničke djelatnosti koji porez na dohodak od zajedničke djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obvezan je najkasnije 15 dana nakon isteka kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti na novom obrascu PO-SD-Z. Obrazac PO-SD-Z se po prvi put dostavlja za 2020. godinu najkasnije do 15. siječnja, a popunjava ga samo imenovani nositelj zajedničke djelatnosti. Nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je dostaviti Poreznoj upravi Obrazac PO-SD-Z, dok su oba porezna obveznika – nositelj zajedničke djelatnosti i supoduzetnik – obvezni podnijeti i Obrazac PO-SD. U Obrascu PO-SD nositelj i supoduzetnik iskazat će svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku 2021. godine.

Napominjemo kako se primljene potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta kao i potpore za samozapošljavanje ne evidentiraju u Obrascu PO-SD jer se primljene potpore smatraju neoporezivim primitkom, a ne primitkom od samostalne djelatnosti.

S obzirom na izazov ispunjavanja novih obrazaca PO-SD koje su obrtnici obveznici paušalnog oporezivanja dohotka, dužni predati zaključno do 15. siječnja 2021. godine Hrvatska obrtnička komora izradila je obračunske obrasce koji se nakon unosa podataka „sami“ popunjavaju za potrebe poreznih obračuna, te iste možete pronaći na sljedećoj poveznici https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/hrvatska-obrtnicka-komora-pripremila-po-sd-z-i-po-sd-obrasce

 

Prilog: PO-SD 2020
Prilog: PO-SD-Z 2020
11/01/2021 - 14:53
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.