Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Aktualne edukacije Javne ustanove INOVAcija
 
Javna ustanova INOVAcija kontinuirano provodi poslovno savjetovanje i edukaciju poduzetnika uz podršku djelatnika, suradnika i vanjskih stručnjaka u skladu s mogućnostima i kapacitetima.

Sukladno potrebama i iskazanom interesu obavještavaju poduzetnike o natječajima, pozivima i potporama koje se očekuju u narednom periodu, te pružaju podršku pri tumačenju istih i pripremi dokumentacije.

Savjetovanjem su pokrivene brojne poslovne aktivnosti:

- provjera poduzetničke ideje,

- analiza potreba i prijedlog optimalnog modela financiranja projekta i poslovanja,

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći,

- informiranje i savjetovanje poduzetnika o natječajima za bespovratna sredstva iz EU fondova, natječaje za sredstva na nacionalnoj ili lokalnoj razini i ostale izvore financiranja,

- povezivanje poduzetnika. 

Osim navedenoga organiziraju se i provode poslovne edukacije i iz drugih područja, a sve u cilju pružanja specijalističkih znanja i vještina potrebnih poduzetnicima na putu rasta i razvoja.

U nastavku dajemo kontakt podatke Ustanove INOVAcija:

Put Murvice 3 A, Zadar

Tel. 627-890, 627-893

e-mail: info@inovacija-zadar.hr


U nastavku dajemo popis ovotjednih besplatnih radionica u organizaciji INOVAcije, koje će se održati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

Termini radionica su sljedeći:

Srijeda, 29. rujna 2021. godine

1) „Zakonodavni okvir i pravni oblici poduzetništva“ u 16:00 sati

2) “Osnove intelektualnog vlasništva za MSP-ove“ u 18:00 sati

 

Četvrtak, 30. rujna 2021. godine

1) „Oblikovanje i značenje financijskih izvještaja“ u 16:00 sati

2) „Financiranje poslovanja“ u 18:00 sati

U privitku dajemo i službene pozive, te napominjemo kako svoj dolazak trebate potvrdite na e-mail ivana.stulina@inovacija-zadar do srijede u 14:00 sati.

O predavačima:

Marina Splivalo, diplomirana pravnica i savjetnica u društvu EMDA d.o.o., Zagreb koje se bavi savjetovanjem u EU fondovima. Ima više od 10 godina praktičnog iskustva u savjetovanju i davanju pravnih mišljenja vezano za autorsko pravo, uključivo izradu autorsko-pravnih ugovora i tumačenje propisa kojima se uređuje autorsko pravo i njegova zaštita.

Josip Šarić je radio 4 godine u Deloitte Hrvatska, vodećem poduzeću za pružanje usluga revizije, upravljanja rizicima, poreza, poslovnog savjetovanja i financijskog savjetovanja gdje je stekao bogato iskustvo na raznim M&A projektima i reviziji financijskih izvještaja hrvatskih i međunarodnih društava koji obavljaju poslovnu djelatnost u različitim industrijama.


 

Prilog: Zakonodavni okvir
Prilog: Značenje financijskih izvještaja
Prilog: Financiranje poslovanja
27/09/2021 - 12:54
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.