Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Grad Zadar objavio Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima
 
Na inicijativu Odbora tradicijskih i umjetničkih obrta pri Udruženju obrtnika Zadar, Grad Zadar je osmu godinu za redom objavio Javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2021. godinu.

KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine i koji obavljaju djelatnost s popisa tradicijskih i umjetničkih obrta iz članka 3. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima.

 

NAMJENA I IZNOSI POTPORA

 Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

  • poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru,
  • financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
  • edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika,
  • izlaganje na specijaliziranim sajmovima,
  • izrada promidžbenog materijala,
  • financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru (električna energija, plin, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak),
  • stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

Sredstva potpore dodjeljuju se za aktivnosti provedene od dana završetka Javnog poziva za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima u 2020. godini (6. studenog 2020.) te za aktivnosti koje su provedene ili se provode u 2021. godini. U 2021. godini najviše se može dodijeliti 30 potpora.

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna godišnje. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom Grada Zadra, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku.

Cijeli tekst Javnog poziva, kao i ostalu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na web stranici Grada Zadra u nastavku:

https://www.grad-zadar.hr/vijest/natjecaji-35/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-tradicijskim-i-umjetnickim-obrtima-za-2021-godinu-7171.html

Javni poziv otvoren je mjesec dana od dana objave, a objavljen je na web stranici Grada 15. studenog 2021. godine .

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascu „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima“ uz koji se prilaže tražena dokumentacija, a podnose se dok traje javni poziv.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Zadar, Prijava na Javni poziv – Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

U privitku dajemo „Zahtjev za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima“  te „Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

 

Prilog: Zahtjev
Prilog: Izjava
15/11/2021 - 13:20
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.