Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Najava izbora u Udruženju obrtnika Zadar
 
U Udruženju obrtnika Zadar održana je 30. ožujka 2022. godine godišnja izvještajna sjednica Skupštine, te je na njoj usvojeno Izvješće o radu za 2021. godinu, Nadzorni odbor Udruženja podnio je Skupštini svoje izvješće o financijskom poslovanju Udruženja u 2021. godini, nakon čega je usvojen i Godišnji obračun Udruženja za 2021. godinu.

Na ovoj sjednici članovi su donijeli Odluku o kriterijima za provođenje izbora za tijela Udruženja obrtnika Zadar za mandatno razdoblje 2022. – 2026. godine, kao i Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva za provedbu izbora. 

Dosadašnji Predsjednik Udruženja Mladen Malta se zahvalio kolegama obrtnicima na dugogodišnjoj kvalitetnoj i uspješnoj suradnji te ujedno objavio kako se on osobno više neće kandidirati za mjesto Predsjednika Udruženja, već mu je želja da se za tu poziciju kandidiraju novi, mlađi, inovativni kandidati. 

- članovi tijela Udruženja (Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsjednik),

- predstavnici u Skupštini Obrtničke komore Zadarske županije, te

- članovi upravnih odbora 8 cehova: 

-       Ceh ugostiteljstva i turizma,

-       Ceh trgovine,

-       Ceh intelektualnih usluga,

-       Ceh uslužnog obrta,

-       Ceh prijevoza osoba i stvari na kopnu i moru,

-       Ceh graditeljstva,

-       Ceh ribarstva, poljodjelstva i marikulture, te 

-       Ceh  proizvodnih obrta. 

Sukladno prednje navedenoj odluci, izbori će se na razini Udruženja provoditi u razdoblju od 1. travnja do 19. svibnja 2022. godine. U tom razdoblju, birati će se: 

Svim članovima Udruženja obrtnika Zadar pozivi za sastanke zborova svakog pojedinog Ceha će biti poslani na adresu sjedišta obrta, a prema registriranoj glavnoj djelatnosti. Održavanje sastanaka zborova cehova planirano je za zadnji tjedan u travnju i prvi tjedan u mjesecu svibnju 2022. godine. 

Kandidati za Predsjednika Udruženja moraju ispunjavati slijedeće kriterije, a prijedlog za kandidaturu, zajedno sa propisanom dokumentacijom, podnijeti Udruženju obrtnika Zadar najkasnije do 10. svibnja 2022. godine do 12,00 sati:

 

  • kandidaturu mora predložiti ovlašteni predlagač (Upravni odbor Udruženja ili 1/3 članova Skupštine Udruženja)
  • mora obavljati  gospodarsku djelatnost najmanje 6 godina
  • mora biti aktivan u tijelima, odborima, cehovima i sekcijama Udruženja najmanje 4 godine,
  • mora dokazati da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak
  • mora uredno ispunjavati obveze plaćanja komorskog doprinosa
  • mora imati uredno podmirene obveze poreza i doprinosa 

Predsjednik Udruženja ovim putem poziva sve obrtnike da iskoriste svoje pravo, odazovu se izborima i aktivno uključe u rad komorskog sustava, kako bi se što kvalitetnije zastupali interesi obrtnika u narednom mandatnom razdoblju.


31/03/2022 - 13:48
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.