Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Potpora - povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima u Zadarskoj županiji za 2023.
 
Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima dana 5. lipnja 2023. godine objavila je Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima na području Zadarske Županije za 2023. godinu.

(1) Prihvatliivi prijavitelji su:

Mikro subjekti (manje od 10 zaposlenih) malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva i koji kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete:

- koji imaju sjedište na područjuju Zadarske županije,

- koji imaju poslovanje na području Zadarske županije i koji obavljnju djelatnost tijekom cijele godine,

- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,

- koji imaju najmanje 2 zaposlena, uključujući vlasnika/cu obrta u mjesecu prije objave javnog poziva (u travnju 2023.). Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos  kod druge pravne ili fizičke osobe

- koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidelciju vodi Porezna uprava (dokazuje se potvrdom nadležne Porezne uprave),

- koji nemaju blokiran žiro-račun (dokazuje se BON-2 obrascem)

- nad kojima nije otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se ne nalaze u postupku likvidacije,

- koji imaju podmirene obveze prema Zadarskoj županiji.

Potpore će se odobravati prihvatljivim korisnicima za ulaganja u točno određene djelatnosti prema NKD-u 2007., a koje su navedene u Javnom natječaju (u privitku).

(2) Ostali uvjeti

Potpore se odobravaju isključivo za aktivnosti u funkciji obavlianja djelatnosti prijavitelja navedenoj u Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u iz 2007., odnosno kod obrta, navedenoj kao pretežita djelatnost (NKD 2007) koja se dokazuje izvatkom iz Obrtnog registra.

 

III. NAMJENA I VISINA POTPORE

Namjena dodjele potpora je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikro poduzetnike. Bespovratne potpore dodjeljuju se za sljedeću namjenu:

- Nabavu opreme za proizvodne i uslužne djelatnosti za poduzetnike, unutrašnje uređenje proizvodnog prostora i uslužnog prostora u sektoru malog gospodarstva.

 Prihvatljive aktivnosti prema vrsti potpore:

  1. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti
  2. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganja u uslužne djelatnosti

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji su provedeni ili će biti provedeni tijekom 2023. godine. Prihvatljivi troškovi su i troškovi nastali u periodu od 1. siječnja 2023. do podnošenja prijave.

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 3.000,00 eura.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr.

Prijave se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

ZADARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo i turizam

Božidara Petranovića 8

23 000 Zadar

uz naznaku: ,,Javni poziv za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikropoduzetnicima na području Zadarske županije za 2023. godinu“ - NE OTVARAJ:.

ili

osobnom dostavom u Pisarnicu Zadarske županije (u zatvorenoj omotnici).

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i turizam Zadarske županije u Zadru, Božidara Petranovića 8, na sljedeće brojeve telefona i adrese elektronske pošte:

 

ante.sjaus@zadarska-zupanija.hr          023/350-342

ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr    023/350-437

marta.hordov@zadarska-zupanija.hr     023/350-439

sanja.bubicic@zadarska-zupanija.hr     023/350-430

 

Na web stranici Zadarske županije na sljedećoj poveznici pronaći ćete svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na Javni poziv.
 
 
 
Prilog: Javni poziv
12/06/2023 - 12:48
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.