Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Javni poziv na poticanje razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra za 2023.
 
Grad Zadar je na svojim stranicama obavio Javni poziv na poticanje razvoja malog gospodarstva na području Grada Zadra za 2023. godinu .

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zadra subjektima malog gospodarstva definiranim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja.

 

II. Korisnici potpora

Korisnici potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva registrirani  kao trgovačka društva, zadruge i obrti, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Zadra te koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  -  koji obavljaju proizvodnu odnosno ICT  djelatnost tj. koji su  sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 registrirani za obavljanje slijedećih djelatnosti:

C –prerađivačka industrija (izuzev C 11.02 Proizvodnja vina od grožđa, C 12.00 Proizvodnja duhanskih proizvoda,  C 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa, C 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda ) te 

J- informacije i komunikacije (izuzev 58.1. Izdavanje knjiga periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti , 59.1. Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa, 59.2. Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 60.1. Emitiranje radijskog program, 60.2. Emitiranje televizijskog programa,  63 Informacijske uslužne djelatnosti),

-  koji prijavljuju gospodarsku aktivnost koja se obavlja na području  Grada Zadra,

-  koji imaju podmirene obveze, poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojim evidenciju vodi Porezna uprava,

-  koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Zadru,

-  koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,

-  koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

-  koji  u skladu s odredbama o državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) još nisu iskoristili najveći dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti,

-  koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Grada Zadra, ukoliko su ih ostvarili u  prethodnom razdoblju.

 

Namjenu, iznose i intenzitet potpora pronaći ćete u Javnom pozivu (u privitku).

Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objave, odnosno do 13. listopada 2023. godine.

Zahtjev za potporu podnosi se na obrascu «Zahtjev za dodjelu potpora malom gospodarstvu» koji se nalazi na web stranici Grada Zadra, uz koje se prilaže tražena dokumentacija.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, osobno u pisarnicu ili poštom na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, Prijava na Javni poziv- potpore malom gospodarstvu, Narodni trg 1, 23000 Zadar, u zatvorenim omotnicama.

Javni poziv kao i popratnu dokumentaciju za prijavu na natječaj pronaći ćete na stranicama Grada Zadra na sljedećoj poveznici: Javni poziv i dokumentacija

Dodatne informacije, odgovori na dodatna pitanja i obrasci zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, Brne Krnarutića 13, Zadar ili na telefon 023/208-185 ili  023/208-087.

 


Prilog: Javni poziv Grad Zadar
20/09/2023 - 14:13
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.