Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Potpore Grada Zadra tradicijskim, umjetničkim i deficitarnim obrtima
 
Grad Zadar objavio je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Grada Zadra za 2023. godinu.

KORISNICI POTPORA

Prihvatljivi korisnici Programa su obrtnici koji se bave tradicijskim, umjetničkim i deficitarnim djelatnostima, koji posluju cijelu godinu, imaju registrirano sjedište na području Grada Zadra, obavljaju svoju djelatnost na području Grada Zadra, imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme (uključujući vlasnika/cu), nemaju dugovanja prema Gradu Zadru i Republici Hrvatskoj, te udovoljavaju svim uvjetima prihvatljivosti određenim ovim Programom.

Popis prihvatljivih obrta (djelatnosti) navedeni su unutar Javnog poziva (u privitku).

NAMJENA I IZNOSI POTPORA

Maksimalni ukupni iznos potpore po korisniku je 3.000,00 EUR-a, a potpora se dijeli na:

MJERA 1.  Potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine i adaptaciju poslovnog prostoraintenzitet je do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a maksimalni iznos potpore je 2.000,00 EUR-a

MJERA 2.  Potpore za sufinanciranje tekućih troškova poslovanja - intenzitet je do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a maksimalni iznos potpore je 1.000,00 EUR-a.

Cijeli tekst Javnog poziva, kao i ostalu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na web stranici Grada Zadra u nastavku: Javni poziv Grad Zadar

Javni poziv otvoren je 30 dana od dana objave, odnosno do 23. studenog 2023. godine.

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascu A1 – Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore uz koji se prilaže tražena dokumentacija, a podnose se dok traje javni poziv.

Zahtjevi se podnose Gradu Zadru, neposredno u pisarnicu Grada Zadra ili poštom na adresu: Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, Prijava na Javni poziv – potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Grada Zadra za 2023. godinu, Narodni trg 1, 23000 Zadar.

Dodatne informacije o javnom pozivu mogu se dobiti na slijedeće kontakte Grada Zadra: 023/208-087, 208-185 ili na e-mail: gospodarstvo1@grad-zadar.hr

Ukoliko udovoljavate uvjetima iz Javnog poziva te vam je potrebna pomoć pri ispunjavanju obrasca, možete se javiti u Udruženje obrtnika Zadar, na dolje navedene kontakte.


 

Prilog: Javni poziv Grad Zadar
Prilog: Program tradicijski
30/10/2023 - 16:43
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.