Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
Croatian VETPRO in catering-završetak
Udruženje obrtnika Zadar završava s provedbom projekta pod nazivom Croatian VETPRO in catering, koji je odobren za financiranje unutar europskog Programa cjeloživotnog obrazovanja, potprograma Leonardo da Vinci.Projekt je vrijedan oko 30.000 EUR-a, a kroz njega je omogućeno stručno usavršavanje u inozemstvu za ukupno 14 osoba uključeni u razvoj ugostiteljsko-turističkog sektora. Projekt je usmjeren na dionike koji sudjeluju u procesu obrazovanja kadrova za turizam, a prije svega na obrtnike koji obavljaju djelatnost ugostiteljstva, njihove zaposlenike ili članove njihovih obitelji koji su uključeni u obavljanje obiteljske djelatnosti. Stručno usavršavanje organizirano je kroz dvotjedni program u Italiji, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Cijeli program bio je organiziran na engleskom jeziku, a kroz prvi tjedan sudionici su pohađali i tečaj engleskog jezika u sve tri destinacije. Drugi tjedan boravka uključivao je različite edukacijske programe vezane za nove trendove u gastronomiji, organizaciju rada u restoranima, agencijama, strukovnim školama, malim hotelima ili stručnim organizacijama. Ovakav program omogućio je sudionicima da uspostave suradnju i razmjene iskustva s kolegama u inozemstvu ali i među sobom, a dio programa bio je i na prijenosu iskustva u praktičnom dijelu osposobljavanja za ugostiteljska zanimanja.

Projekt je iniciran od predstavnika ugostiteljsko turističke struke koja godinama ističe problem neodgovarajućih vještina zaposlenih u turizmu i ugostiteljstvu, te nedovoljan broj obrazovnih programa koji mogu ponuditi dodatna osposobljavanja i usavršavanja za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu. Rješavanje ovog problema zahtjeva i bolju povezanost obrazovnih institucija i poduzetnika koji bi zajedno sudjelovali u stvaranju odgovarajućih edukacijskih programa te je stoga na sudjelovanje u projektu pozvana i Hotelijersko turističko ugostiteljska škola iz Zadra.

Ističući zadovoljstvo i prednosti sudjelovanja u ovom projektu, svi sudionici naglasili su kako im je boravak i novo iskustvo stečeno u inozemstvu od velike važnosti za daljnji osobni i profesionalni razvoj te će naučeno moći primijeniti u svom budućem radu.

Prilog: Foto
Prilog: Foto
05/07/2013 - 10:50
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.