Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
Skupština
 
Skupština Udruženja predstavlja najviše tijelo upravljanja, a čine je predstavnici članova sukladno razmjernoj teritorijalnoj, strukovnoj i brojčanoj zastupljenosti članova.
 
Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju cehovi Udruženja vodeći računa o brojčanoj i strukovnoj zastupljenosti članova. Mandat predstavnika u Skupštini traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.
 
Glavne zadaće Skupštine su :
 
1. Donošenje Statuta, programa rada, odluke o visini doprinosa te načinu i rokovima plaćanja doprinosa, financijskog proračuna Udruženja, odluku o raspisivanju izbora, te poslovnika o radu Skupštine;
 
2. Odobravanje godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Udruženja;
 
3. Donošenje odluke o najznačajnijim pitanjima obrtničkog razvoja;
 
4. Imenovanje i razrješavanje predsjednika i potpredsjednika Udruženja, članova Upravnog i Nadzornog odbora,
 
5. Biranje i opozivanje predstavnika u Skupštinu područne obrtničke komore,
 
6. Odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.
 
Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruženja.
Rad Skupštine reguliran je Poslovnikom o radu Skupštine.
 

Članovi Skupštine za mandatno razdoblje 2018. - 2022. su:

 • Ibro Abdić
 • Vladimir Dedić
 • Stjepan Knežević
 • Marijana Kolega
 • Marinko Mekelenić
 • Martin Nekić
 • Vesna Parić
 • Mirela Pifat
 • Danijela Rimanić
 • Vladimir Šarunić
 • Renato Vladović
 • Marko Vranjković
 • Ante Vukić
 
Predsjednik Udruženja je Mladen Malta.
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.