Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
 
Objavljen Javni poziv Vaučeri za digitalizaciju
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv Vaučeri za digitalizaciju.

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

  • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
  • Vaučer za digitalni marketing
  • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
  • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
  • Vaučer za složena digitalna rješenja

 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

  • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
  • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
  • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
  • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
  • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR


Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:
 

Vrsta vaučera

Maksimalni iznos potpore
(EUR)

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina - VDV

9.990,00

Vaučer za digitalni marketing – VDM

9.990,00

Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - VDT

9.990,00 

Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti – VKO

14.500,00

Vaučer za složena digitalna rješenja - VSD

19.900,00


Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.
 
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi
 
Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 

Rok za prijave

Indikativna alokacija po roku za prijave

1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine

3,318,070 EUR

2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine

3,318,070 EUR

3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine

3,318,070 EUR


Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Javni poziv , upute za prijavitelje i obrasci dostupni su ovdje.

 

02/06/2023 - 13:57
Starije vijesti   Arhiva vijesti
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.