Udruženje obrtnika Zadar
UOZ facebook stranica
English
Propisi
 
Odluke grada Zadra
   
ODLUKA O ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA (pročišćeni tekst)
   
   
OPĆENITI
   
ZAKON O OBRTU (pročišćeni tekst)
  ODLUKA O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI 2007. – NKD 2007 (pročišćeni tekst)
  POPIS VEZANIH I POVLAŠTENIH OBRTA
  PRAVILNIK O DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU OBAVLJATI KAO SEZONSKI OBRTI (NARODNE NOVINE 60/10)
  PRAVILNIK o dopuni pravilnika o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti
  PRAVILNIK O OBRTIMA KOJI SE MOGU OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA (Narodne novine 101/95)
   
ZAKON O RADU (Narodne novine 93/2014, pročišćeni tekst)
  ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU (13. prosinca 2017.) Novo
   
ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (Narodne novine 41/14 i 110/15, pročišćeni tekst)
   
ZAKON O INSPEKTORATU RADA
   
ZAKON O ZAKUPU I PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA (pročišćeni tekst)
  UREDBA O PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE (Narodne novine 137/2012)
  UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O KUPOPRODAJI POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
   
PDF ZAKON O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA (Narodne novine 125/08, 55/09, 119/09, 94/13)
  ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
   
   
PROPISI PREMA DJELATNOSTI
 
GRADITELJSTVO
ZAKON O GRADNJI (pročišćeni tekst)
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI
KOLEKTIVNI UGOVOR - GRADITELJSTVO
 
PRIJEVOZ
ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU (3. svibnja 2018.) Novo
ODLUKA O TAKSI PRIJEVOZU (Glasnik Grada Zadra br. 20/2010)
PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA PARKIRANJE (Narodne novine 104/05)
PRAVILNIK O RASPODJELI DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI PRIJEVOZ (Narodne novine 122/2013)
 
RIBARSTVO, MARIKULTURA I POLJODJELSTVO
Zakon o morskom ribarstvu (21. lipnja 2017.)
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU
 
TRGOVINA
ZAKON O TRGOVINI (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 - OUSRH, 114/11, 68/13 i 30/14)
  PDF PROMJENE ZAKONA (Narodne novine 76/09 - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE OD 19. 6. 2009.)
  PDF PROMJENE ZAKONA (Narodne novine br. 114 od 7.10.2011.)
PDF PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI PRODAVAONICA I DRUGIH OBLIKA TRGOVINE NA MALO (Narodne novine 39/09)
PDF Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJI SE ODNOSE NA PRODAJNE OBJEKTE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA I UVJETIMA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA (Narodne novine 66/09)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
Link HACCP – TRGOVINA
 
UGOSTITELJSTVO I TURIZAM
ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (Narodne novine 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12, 80/13 i 30/14)
  PDF ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
PDF ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU (20. prosinca 2017.) Novo
PDF Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
(Glasnik Grada Zadra br. 1/07, 15/09, 33/10, 4/13 i 7/13)
Novo
PDF PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA« (Narodne novine 82/07)
  PDF IZMJENE PRAVILNIKA (Narodne novine br. 82/2009)
  PDF PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINA »RESTORANI«, »BAROVI«, »CATERING OBJEKTI« I »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«
PDF PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA KAMPOVA IZ SKUPINE »KAMPOVI I DRUGE VRSTE OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ« (Narodne novine 75/08)
PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU (Narodne novine 85/15)
  PDF ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU
  PDF Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Link HACCP – Ugostiteljstvo
KOLEKTIVNI UGOVOR - UGOSTITELJSTVO
   
PROIZVODNJA
Link HACCP – PEKARSTVO
Link HACCP – SLASTIČARSTVO
   
ZAŠTITA NA RADU
ZAKON O ZAŠTITI NA RADU (Narodne novine 1-1334/2014, 118-2233/2014, 154-2906/2014)
  PDF PROMJENE ZAKONA (Narodne novine 86/08)
  PDF PROMJENE ZAKONA (Narodne novine 116/08 - čl. 70. ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU)
  PDF PROMJENE ZAKONA (Narodne novine 75/09)
PRAVILNIK O IZRADI PROCJENE OPASNOSTI (pročišćeni tekst)
  PDF PROMJENE PRAVILNIKA (Narodne novine 144/09)
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA RAD NA SIGURAN NAČIN (pročišćeni tekst)
   
 
 
Udruženje obrtnika Zadar. Sva prava pridržana. © 2006.